Functional Medicine er en gamechanger for virksomheder, der ønsker at sætte sundhed og trivsel på dagsordenen.

Functional Medicine er en evidensbaseret tilgang til sundhed og raskhed. Krop og hjerne hænger sammen i et komplekst og samlet netværk af organer og systemer, der kommunikerer på kryds og tværs af hinanden.

Hverken krop eller hjerne kan yde tilstrækkeligt, hvis der ikke fyldes de rette næringsstoffer på. Mad og livsstil kan være forskellen på, om en organisation kan yde mere, tænke mere kreativt og samarbejde bedre.

Vi gør det nemmere for virksomheder og medarbejdere at få et fælles sprog for sundhed, og træffe de sunde tilvalg. 

En virksomheds samlede sundhed, kan ses på bundlinjen. I form af:

  • Mindre sygefravær
  • Hurtigere problemløsning  
  • Bedre samarbejde


Mennesker er forskellige ligesom virksomheder er forskellige. Vores forløb kan derfor skræddersyes til den enkelte virksomhed.

Kontakt os hvis I ønsker at høre mere om, hvordan Functional Medicine kan bane vejen for, at jeres virksomhed får en endnu sundere profil.

Hvad kan mere sundhed gøre for jeres virksomhed?

Øge
KREATIVITETen

Øge
Performance

Mindske
sygefraværet

Øge
trivslen

Er jeres virksomhed klar til at skabe sundhed, som kan ses på bundlinjen?